dijous, 16 de febrer de 2017

Els meus fills acaben l?ESO, Què poden fer?Sessió d’assessorament per explicar la importància que té continuar estudis post obligatoris i les opcions que hi ha a les Illes Balears.
Objectius
 • Convèncer sobre la conveniència  d’acabar els estudis actuals.
 • Estimular envers l’estudi, ajudar a aclarir els dubtes relatius a l’orientació escolar  i professional.
 • Proposar objectius acadèmics de futur.
 • Motivar els estudiants a continuar la seva formació i donar-los a conèixer les possibilitats que tenen a la UIB o en altres estudis superiors.
Destinataris
Pares i mares d’estudiants de 3r i 4t d’ESO.
Continguts
 • Explicació de la importància que tenen els estudis post obligatoris i els estudis superiors.
 • Proposta d’objectius per a un itinerari acadèmic.
 • Motivació universitària.
 • Estudis de grau de la UIB.
 • Explicació general de les possibilitats que tenen a la UIB.
Ponents
Lola Álvarez Díaz o Francisca Molinos Homar, professores de secundària i tècniques del POTU.
Dates i lloc
 • Pobles de Mallorca: de febrer a maig de 2017, a petició dels centres universitaris i/o ajuntaments segons disponibilitat dels tècnics del POTU.
 • Palma: a l’edifici Sa Riera. Dies 20 de febrer i 3 d’abril de 2017, a les 19 hores
 
Cordialment,
Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (POTU)
Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
Universitat de les Illes Balears

http://seras.uib.cat
Telèfon: 971 17 24 36

dimarts, 8 de novembre de 2016

Último aviso libros pendientes

Hoy martes 8 de Noviembre a las 17:30, justo antes de la Asamblea Ordinaria de Socios, los que tengan libros nuevos pendientes de recoger, podrán pasar a recogerlos por APIMA (consergeria) . 

Es necesaria la presentación del vale/justificante que os dieron los chicos de Rotger. No se entregaran libros sin el correspondiente vale/justificante

Apima IES Emili Darder

divendres, 4 de novembre de 2016

Convocatòria Assemblea Ordinària de SocisINFORMACIÓ APIMA IES EMILI DARDER

Benvolgudes mares i pares, la junta de la APIMA IES Emili Darder us convoca a l'Assemblea Ordinària de Socis que tendrà lloc el proper 8 de novembre de 2016 a les 18h en primera convocatòria i a les 18:30 en segona convocatòria.  L’orde del día serà el següent:

1.- Aprovació del pressupost per al curs 2016/2017                
2.- Aprovació, si cal, de subvencions per excursions, viatges d’estudis, proves de revalida de batxiller (abans Selectivitat), ...
3.- Altes i baixes de nous membres junta APIMA i composició de la nova Junta
4.- Precs i preguntes.

Us recordam, a tots els socis, que estam a la vostra disposició per a qualsevol consulta, dubte o sugeriment a:
Telèfon 644.254.136
Web: www.apimaiesemilidarder.com o a través de la web del centre www.iesemilidarder.com (clicant a AMIPA)
I als no socis, que encara estau a temps de formar part de la nostra família.

Una cordial salutació
Adela Ródenas
Presidenta APIMA IES EMILI DARDER

 INFORMACIÓN APIMA IES EMILI DARDER

Estimad@s madres y padres, la junta de la APIMA IES Emili Darder les convoca a la Asamblea Ordinaria de Soci@s que tendrá lugar el próximo martes 8 de novembre de 2016 a las 18h en primera convocatória y a las 18:30 en segunda convocatória.  El orden del día será el siguiente:

1.- Aprobación del presupuesto para el curso 2016/2017        
2.- Aprobación, si ha lugar, de subvenciones para excursiones, viajes de estudios, Reválidas de Bachiller (antes Selectividad),…
3.- Altas y bajas a la junta de APIMA y composición de la nueva Junta
4.- Ruegos y preguntas.

Recordamos a todos los socios que estamos a su disposición para cualquier consulta, duda o sugerencia en:
Teléfono: 644.254.136
Web: www.apimaiesemilidarder.com o a través de la web del centro www.iesemilidarder.com (clicando en AMIPA)
Correo electrónico: consultas@apimaiesemilidarder.com
Y a los no socios, que todavía están a tiempo de formar parte de nuestra familia

Saludos cordiales
Adela Ródenas
Presidenta APIMA IES EMILI DARDER